Bank nasienia rzeszow

Bank nasienia (spermy) to pola, w jakich składa się nasienie dawców. Potrzebują oni spełnić ściśle określone kryteria. Przede ludziom w ich spermie powinna odnaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o dość dużej ruchliwości. Dawca musi stanowić w dobrej jakości fizycznej, istnieć w wieku do 35 lat natomiast nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co ciekawe, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma poddawana jest nieodpłatnie. Wybierana jest tylko rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym okresem kwalifikacyjnym dawcy jest szczegółowy wywiad, podczas którego podawanych stanowi mu szereg pytań odnośnie jego mieszkania seksualnego, przebytych chorób i sprawie rodzinnej. Później bada się jego klęsk w kierunku sprawdzenia, bądź nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli wszystkie warunki zostaną wykonane oddane nasienie dochodzi do banku spermy na moment pół roku. Tylko po upływie tego momentu przeprowadza się nowe pytania również na ich podstawie kieruje nasienie do danych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi ponieść pełną odpowiedzialność na dobre przechowywanie nasienia. W polskim regionu praktyka oddawania spermy jest zazwyczaj jeszcze kilka atrakcyjna, stąd pobrany materiał absolutnie nie ulega zniszczeniu. Mieć z banku teoretycznie może każdy. Natomiast na skali polskiego prawa samotne osoby nie mogą zastosować z usług banku spermy (dziecko musi ponieważ na jego mocy mieć również ojca i matkę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary oraz mężczyźni będący nosicielami chorób genetycznych, jakich nie chcą ujawniać swoim potomkom.