Bezpieczenstwo i higiena pracy uniwersytet przyrodniczy w lublinie

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz obrony działalności w przemyśle są głównie połączone z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ogromna część maszyn, a też urządzeń jest przeznaczona do robienia pozycji w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która kieruje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz stylów ochronnych, jakie są przeznaczone do gruncie w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej rady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą znaczny poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa reguła nie była pierwszym skokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Z około dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w bycie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do gruntu w przestrzeniach, jakie są zagrożone atakiem na płaszczyźnie oraz dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych przeznaczonych do operowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na bazie starego podejścia, były uzależnione ale z urządzeniami elektrycznymi, które wymagały wykonać wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu tylko w części sukcesów. W stosunku z obecnym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest trochę wystarczające do kupienia przyzwoitego stopnia ochrony, który stanowi proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.