Bhp barwy bezpieczenstwa

Unia Europejska w nowym okresie zainteresowała się zagrożeniami wybuchowymi w interesach. Najczęściej do takich zdarzeń wchodziło w dziedzinach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W projektu ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady działania w takich sklepach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które instalowane są przez właściwie dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać pracodawców oraz ludzi z prawymi regulacjami w bieżącym aspekcie. Ponadto wspomagają zakłady pracy w kwestii doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia natomiast w rozpoznawaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy pracownik odpowiedzialny jest zagrożenia. Nabywa i umiejętności działania i chronienia wybuchom.

ATEX wprowadza także nowe oznakowania urządzeń używanych w dziedzinach narażonych na wybuch. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszystkie dyrektywy “nowego rozwiązania”. Dyrektywy te dają że produkt wypuszczony do zysku jest ubezpieczony w użyciu a nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż produkt nie zagraża środowisku. Jeśli zatem producent chce umieścić symbol CE na efekcie, musi dokonać te trzy główne zasady.

Razem z ATEX produkt dedykowany do użytku musi być Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten nowy symbol to dodatkowe oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które zaczynane jest do narzędzi i układów ochronnych zaś ich branże i podzespołów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Symbolem “I” nazywa się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” urządzenia z nowych dziedzin w jakich występuje ryzyko eksplozji.