Biuro rachunkowe zarobki

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/sage-symfonia-2-0-handel/Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość | Systemy ERP | POLKAS

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w obrębie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomocy te pisze na sytuację innych podmiotów ekonomicznych oraz firmie, a i osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do pisania obowiązków związanych z wykonywaniem prawa podatkowego, prawa pracy, a i praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego typu operacje. Moduł Optima jest ściśle związany z biurem rachunkowym, a wszelkie wiadomości mogą być modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Ułatwia to księgowemu podjęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W relacji od siły i charakteru firmy można skorzystać różne moduły które zawiera program Optima Biuro Księgowe. A tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa kupi na prowadzenie ksiąg razem z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w duzi zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w porządek elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla kupującego ewidencji środków trwałych, a także wartości prawnych i wewnętrznych. Pozwala oraz na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry i Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najróżniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest publiczny w wersji dużej i modelu usługowym dostępnym przez internet.