Controlling l oreal

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w wszelkiej poważnej firmie. Controlling bawi się ustalaniem zapotrzebowania na środki pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a ponadto płynnością gospodarczą oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do naszego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze liczniejsza grupa i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można zaobserwować, że z controllingiem jesteśmy do tworzenia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w nazwie, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki jest robić, że firma działa efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która umożliwia na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej struktury. Poprawia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych kryje się szczególny nacisk na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeżeli przechodzimy do czynienia z rachunkowością zarządczą.