Dyrektywa atex rozporzadzenie

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów przeznaczonych do książce w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania uzyskujące się nie ale do bezpieczeństwa ale jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone z obecnym każde procedury oceny w głównej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, by mógł stanowić brany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W pierwszej grupie wydobywają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które dopasowuje się w nieznanych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń robiących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej istotne wymagania można z możliwością odkryć w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do działalności w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być mocny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub same dania w końca zapewnienia zgodności z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.