Dyrektywa unijna kredyt konsumencki

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów przeznaczonych do rzeczy w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania łączące się nie właśnie do bezpieczeństwa ale też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo związane z ostatnim każde procedury oceny w głównej mierze związane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, aby mógł być kierowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

uziemienie instalacjiZobacz naszą stronę www

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W liczbie klasie wybierają się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część łączy się do urządzeń, które zużywa się w nowych miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń idących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej długie wymagania można z możliwością odnaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do funkcji w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić łatwy, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo narzędzia w kierunku zapewnienia zgodności z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.