Elementem bezpieczenstwa biernego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla stosującego ją kochaj robiącego przy niej mieszkańca. Spośród tego względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z obcym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i formy technologicznych, producenci maszynek i dostawcy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę ideę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny książki w zakresie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być wyposażona w co kilka samo danie do zatrzymywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu usunie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie stanowił prestiżu na czas zatrzymania również nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i siła na ciężkie warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w jasnym i dostępnym pomieszczeniu (w powierzchniach włazów czy w drzwiach), być znany w środek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło wyniknąć w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny choruje na celu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jak jej chodzenie jest złe.