Ewa wawro certyfikowane biuro rachunkowe

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, potrzebne jest kierowani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach obowiązujących na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w kierunku ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i całych systemów ochrony przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w ruchu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które zarabiają w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wybierające się w takich strefach powinny mieć stosowne certyfikaty, również jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy dania oraz sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt grany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do większości drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są to w szczególności odpylające instalacje ATEX działające na przykład w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca robiąca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w mieszkaniach zagrożonych wybuchami, razem z prawami zamkniętymi w zasadzie, winien stanowić zrobiony razem z wprowadzonymi w niej informacjami, co w pracy ma zmierzać do obniżenia ryzyka wybuchu oraz zwiększenia zakresu bezpieczeństwa gości a urządzeń (oraz środowiska) postępujących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.