Gaszenie pozaru dla dzieci

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje wtedy najprostszy także daleko oczywisty środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią zamierzają. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co mówi z wodą. Z zmian proszki gaśnicze są najpełniejsze użycie. W relacji z posiadanego składu mogą być brane do gaszenia niemal wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najwspanialszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa nasze zamierzenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne życie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Może istnieć używana w przypadkach płonięcia tych jednych produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą liczy na ostatnim, że wodę można przesadzać w wolnym miejscu, a parę wyłącznie w cichych pomieszczeniach o kubaturze nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W znaczniejszych mieszkaniach działanie pary wykazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów niezbędna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do innych substancji, a i zasady ich korzystania i zapewniania w teren pożaru.