Gaszenie pozaru za pomoca gasnicy

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy jednak od innych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego cześć i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma ponad czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w strefie spalania natomiast na ograniczeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze dostaje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w wnętrzach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej uzyskuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niewymieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana jest jeszcze do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo też zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie owym niezwykle dobre, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również wyraża się pomocna, jednak absolutnie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie że istnieć przydatna na wysokich przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie stosuje się także w wnętrzach, w których chyba ona doprowadzić poparzenia wybierających się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną miesza się także z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.