Jurnal modul program kerjaya

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów chodzących w oparciu o tą jedyną podstawę danych. W współzależności od środki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program postępuje w gronu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) także w grupy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z innymi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony stanowi dla młodych oraz małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z pozostałymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace posiada dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go połączyć z organizmem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do systemu Optima da na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z zespołem Płatnik, co pozwala na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.