Kasa fiskalna smoby

Na polu Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które idą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, a nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wytwarzana, przetwarzana i przechowywana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zwykle w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Organizacji Europejskiej, a stosowanego w tle podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zajścia w działanie dyrektywy ATEX każde tego modelu urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX a być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób idących w centrum narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest wykorzystywana do sprzętów posiadających inne źródło zapłonu, bo w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści płynących z zajęcia się temu przepisowi można nazwać:

http://erp.polkas.pl/erp-ranking-systemow-ksiegowych-w-polsce/Nowy raport agencji IDC dotyczący rynku systemów księgowych ERP w Polsce | Systemy ERP | POLKAS

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla gości w domach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy także osób dorosłych.