Kodeks pracy art 52

W zasadę przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest odpowiedzialny do zapewniania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, natomiast każde narzędzia oraz organizacje muszą korzystać certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności artykułów to proces systematycznego badania poziomu w którym określony wyrób spełnia specjalne wymagania (chodzi tu i o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn jest niemało aspektów. Zapewne jej osiągać projektant na poziomie projektowania lub producent na stanie realizacji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca produktów lub jednostka niezależna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w historii maszyn. Do czasu prawnego w Polsce wprowadzono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sytuacji zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które wpadło w bycie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do budowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr I do dyspozycji 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zaufania oraz ochrony zdrowia dotyczące planowania i spełnienia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie delikatne i nowe. Certyfikacja maszyn i urządzeń, które wyróżniają się wysokim poziomem ryzyka powiązanego spośród ich obsługą i wykorzystywanie przeprowadza się obecnie na etapie projektowania. Pozostałe dania i instytucje podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszystkie urządzenia oraz organizacji, które potrafią składać w wszelki sposób zagrożenie dla mieszkania lub zdrowia mieszkańca i posiadania i miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.