Kolposkopia a hpv

Kolposkop to marka urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na uwag powierzchni szyjki macicy, dolnej partii jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, jeszcze w ubiegłym wieku kolposkopia była powszechnie niedoceniania i miana jak badanie delikatne i trudne, a dodatkowo nieobiektywne. Współcześnie ale można dostrzec diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których stanowienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego rozwoju w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś rozpoznanie w niniejszym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Kiedy już zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop pomaga nie tylko bierną obserwację, lecz też diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, lub przechodzimy do wykonywania ze koleją faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wykonać również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowa metoda przetwarzana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Użyta w ostatnich urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy pozwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu praktycznymi oraz silnymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może zostać również wyposażona w cele cyfrowe zezwalające na urozmaicenie przebiegu badania bądź spełnienia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.