Kolposkopia dla zaawansowanych

W moc zakładach produkcyjnych oraz magazynach może stanowić zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, jak w ośrodku dostają się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie zamierzają potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, gdy w wnętrzach jest za wielka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami i zagrożenie wybuchem pojawia się, gdy w miejscu dotrze do tworzenia iskry.

Specjalne fabryki i domy produkcyjne zawsze są dobrze zabezpieczane przed wybuchami, jednakże czasami brakuje pomyślunku w miejscach takich, gdy na przykład stacje benzynowe, w których ryzyko wybuchowe często prowadzą ludzie, którzy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na obszarze zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna stać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, ale zarówno na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków także w pomieszczeniach, gdzie dostają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje ponadto w stoczniach, o czym nie wszystek spośród nas zna.

Wyżej wymienione miejsca otoczone są ustawą, która nakazuje rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele i osoby prowadzące takimi miejscami muszą okazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE także mnóstwo innych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest wydawanych przez Unię Europejską, przez co przepisy obecne są naturalnie implementowane do naszego prawa z momentu, jak chodzimy do Grupy. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a i pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w których może zdobyć do wybuchu.