Kontrola zarzadcza bhp

Większość osób mająca założyć naszą działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Prowadząc własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, trzeba jednak zadbać o to, by nasz dom pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W drugim razie nie dostaniemy wiedzy na zachowanie kampanie.

 

Wymogi techniczne
To, jakie wymogi musi spełniać lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Ona więcej oznacza to, na czym liczy działalność gastronomiczna. W świadomość przepisów polega ona na produkcji i obrocie środkami spożywczymi. Wszędzie to tam, gdzie oferowana jest żywność, trzeba odnosić się do przepisów wyżej wymienionej ustawy. Interesują one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w których przenosi się produkcja i obróbka żywności i sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej kształt technologiczny i higieniczny. Przepisy regulują i jakość wody, która wyłożona jest do końców spożywczych i finansowych. Wszystkie sprzęty brane w akcji gastronomicznej pragną żyć w czystym stanie technicznym też wymagają istnieć czyste.

Obszerne opracowanie

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych muszą liczyć zrobione te badania sanepidowskie oraz muszą mieć wszystkie stosowne uprawnienia zezwalające na działanie zawodu. W gastronomii mogą to pracować osoby, które ukończyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do lektury kucharza. Taki człowiek musi też przejść odpowiednie szkolenie BHP oraz szkolenie z używania ze mebli kuchennych, na jakich odbywa.

Teksty
Na dowolną kontrolę sanepidu powinien mieć zrobiony komplet odpowiednich dokumentów. Przylegają do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny lokalu oraz certyfikat poświadczający przeszkolenia pracowników w dziale przepisów BHP.