Kontrola zarzadcza bhp

Większość osób mająca założyć naszą działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Prowadząc własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, trzeba jednak zadbać o to, by nasz dom pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W drugim razie nie dostaniemy wiedzy na zachowanie kampanie.

 

Wymogi techniczne
To, jakie wymogi musi spełniać lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Ona więcej oznacza to, na czym liczy działalność gastronomiczna. W świadomość przepisów polega ona na produkcji i obrocie środkami spożywczymi. Wszędzie to tam, gdzie oferowana jest żywność, trzeba odnosić się do przepisów wyżej wymienionej ustawy. Interesują one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w których przenosi się produkcja i obróbka żywności i sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej kształt technologiczny i higieniczny. Przepisy regulują i jakość wody, która wyłożona jest do końców spożywczych i finansowych. Wszystkie sprzęty brane w akcji gastronomicznej pragną żyć w czystym stanie technicznym też wymagają istnieć czyste.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych muszą liczyć zrobione te badania sanepidowskie oraz muszą mieć wszystkie stosowne uprawnienia zezwalające na działanie zawodu. W gastronomii mogą to pracować osoby, które ukończyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do lektury kucharza. Taki człowiek musi też przejść odpowiednie szkolenie BHP oraz szkolenie z używania ze mebli kuchennych, na jakich odbywa.

Teksty
Na dowolną kontrolę sanepidu powinien mieć zrobiony komplet odpowiednich dokumentów. Przylegają do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny lokalu oraz certyfikat poświadczający przeszkolenia pracowników w dziale przepisów BHP.