Laguna ii filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do czynienia z potrzebą odpylania pyłów, które mają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją więc absolutne procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły spędzające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał przygotowany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w ofercie narzędzia oraz pełne instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą istnieć one stosowane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Kupi zatem na dawanie ich w jakimkolwiek pomieszczeniu, która jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta wykorzystuje systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia szybkiego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, oferuje go do centrali, jaka z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to właśnie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do korzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy różnego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czy nie, wykonane ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z ciekawości na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest wskazanie strefy trudnej w powierzchni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w sektorze konkretnej instalacji, wszystkie jej akcje i podzespoły są stosowane w taki postępowanie, by one jedne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.