Lampy przeciwwybuchowe cena

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które podawane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych lub ich podzespołów i części.

W kontaktu ze szerokimi dysproporcjami w kierunku bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo prostszy i bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do publikacji w ostatnich strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w rozmiarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dedykowane są do praktyki w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w rozmiarze ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na zajęciach, na jakich potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym być dokładnie oznakowane i przejść szereg testów, które trzymają na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji oraz oznaczania tego modelu urządzeń. Nic na problem Atex znajdziesz tu.