Mikroskop empik

Nazwa mikroskopu powstała przez połączenie słów z języka starogreckiego o miejscu  „mały” i „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop jest do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Danie zatem jest szeroko wykorzystywane w medycynie, nauce, a jeszcze przemyśle natomiast w wielu różnych dziedzinach. Na odległości dziejów wymyślono różne typy mikroskopów.

Ważnym spośród nich istniałoby urządzenie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły ogromnej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do kupienia było zupełnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w poszukiwaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przydałby się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia prac na dużą gamę. Jako ważny człowiek pod mikroskopem obserwował inne rodzaje komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny moment w poszukiwaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się całkiem nowych idei na materiał świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Znaleziono wiele leków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przydałoby się w późniejszym czasie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej dolegliwości. Mikroskop spowodował powstanie nowych rzeczy nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano także po raz pierwszy chromosomy i udowodniono, że są one nośnikami genów. Od ostatniego etapu zaczęła zwiększać się inna dziedzina wiedzy: genetyka. Poznanie i analiza genów pozwala w dzisiejszym świecie walkę z chorobami genetycznymi. Nie zapominajmy również o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa stała się identyfikacja przestępców, a też określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się także przemysłowi: dzięki niemu zakłada się nowe stopy metali, które są materiałem branym w moc rzeczach gospodarki i myśli. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W niniejszym innowacyjnym typie urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze grup komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był wzrost w części nauki, przemysłu i medycyny.