Odpylacz io 600

http://erp.polkas.pl/cdn-xl-comarch/

Odpylacz wykonany zgodnie z informacją atex (atex dust collector) rośnie w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla zwykłych oraz dużych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest wybierane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest wybierane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są proste w ciągu dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co robi, że duże frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich składników znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega układaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi niezastąpione dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w etapie jego pozycji (on-line) kiedy także po jego wyłączeniu (off-line).