Odpylanie piecow lukowych

System odpylania znajduje użycie w branżach przemysłu, budzących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej oraz w ciągach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o znacznie małych rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla instytucji także dla zdrowia człowieka (postać spośród nich nosi oddziaływanie toksyczne), dlatego też dobre sposoby odpylania są istotny aspekt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media i poprawianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko również uniemożliwiać ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym trafia do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej zaś w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w pokrywie ze byliśmy nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w układ oczyszczania sprężonym powietrzem zlokalizowany w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie ważną pracą w stylach odpylających stanowi ich szczelność - każda szczelina w skutku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Innym elementem ważnym w budowy jest trwałość materiałów, z jakich zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe powodują ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą zawierać te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.