Para wodna energia

Para wodna jest zwykle stosowanym środkiem gaśniczym. Kieruje się ją jedynie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na otwartych powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma zły ciężar praktyczny również w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną przyjmuje się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy zapewne stanowić wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w reakcję z wodą w ścisłych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końcu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w strefie spalania. Najbardziej skuteczne i ostre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być traktowana tylko w współczesnych pomieszczeniach, co do jakich posiada się pewność, iż nie realizują w nich pracowniki. Z koncentracje na duże ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić skomplikowana dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.