Planeta ziemia na zawsze

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno istnieć modna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana jest w sytuacji, gdyby nie stoją w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala używanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy tkwią w niej czynniki w postaci gazu lub pyłu, które ewentualnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

posnet mobile hs ejPosnet Mobile HS EJ - kasy fiskalne Polkas Kraków

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej zawsze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i kiedy występuje - płaci się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie gra w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - płaci się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.