Pospiech michal

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Gdy na naszej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów rzuca się różne sposoby gaśnicze. Największym jest oczywiście woda. Wprawdzie nie w każdym przypadku można się nią służyć. W pożarach bierze się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z tego, że wolno ją wiązać wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie mieści to, iż nie można spośród niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest skutecznym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych podejmujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę wykorzystuje się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Również w obecnych wypadkach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W lokalu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.