Procedura bezpieczenstwa pracownikow socjalnych

Bezpieczeństwo pracowników jest mocno ważne, a szczególną ostrożność należy zdać na mieszkania, w jakich żyje duże zapylenie powietrza rozmaitymi pyłami. Są toż zarówno pyły z czynników organicznych, jak również nieorganicznych. Do ostatnich głównych można zaliczyć pyły powstające ze skór, mąki, zboża lub drewna. A te dodatkowe oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali albo kamieni.

Owe zwiększone zapylenie stwarza poważne zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów pewno istnieć nie tylko ogień, a i mocno rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. Dlatego tak istotne jest obowiązkowe odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać wszystkie większe grona pyłów.
Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z dobrym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, który jest łagodny z wymaganiami dyrektywy ATEX. Filtry zostają więc zaopatrzone w panele eksplozyjne chroniące filtry i pełne urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają przenoszenie się płomienia powstającego wewnątrz instalacji po wybuchu pyłu w filtrze. Instalacja ATEX bywa i urządzona w właściwy sposób przyczyniający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. “Atex installation” odpylająca powinna stanowić uziemiona natomiast nie może przyczyniać się do gromadzenia ładunków elektrostatycznych, ponieważ jest ryzyko wywołania iskry wysyłającej do wybuchu. Zawory celkowe są kolejne elementy zabezpieczające w instalacjach ATEX. Ich podstawową korzyścią jest odporność na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w porządku eksplozji, a głównym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który łączy się w filtrze.