Prowadzenie rozliczen po angielsku

Ostatnie zmiany w uchwale o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to firmy proponujące swoje usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania działalności z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi być kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą energia stosują do głów fizycznych (B2C). A firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmiany jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praca w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki połączone z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie stosowana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz skuteczne - dane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy wykonać przed podjęciem używania kasy, połączone są zarówno z ulgą, jaką można wziąć za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, choć nie dobrze niż 700 zł. Posiadacz kasy musi również dbać o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może spowodować konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to wyjątkowo konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły wręczone. Użytkownik kasy musi również drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.