Przeklad literatury dzieciecej

Jestem tłumaczem, tworzę na dużo innych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, jak również porywam się przekładem literackim. Najczęściej jednak moja funkcja to wpływanie tekstu, z listy umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo wydają mi one dużo radości.

Skupienie i koncentracja Gdy planuję zrobić tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najistotniejszy jest wtedy dla mnie tekst. Istotny jest bowiem nie tylko dobry przekład, jednak i przeznaczenie walorów literackich. To niemożliwe zadanie, ale daje niesamowitą satysfakcję. Kiedy pokazuje się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, jestem wielkie uznanie i satysfakcję prawie naprawdę silną, jakbym sama była autorką tego artykułu. Są tak takie teksty, których określanie nie daje mi radości, wbrew tego, iż są literackie. Wynika to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka zaletę takiego dokumentu jest praktycznie żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Pozycja w zakładu

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo przejrzyście i chce mi na stałym oddaniu założeń oryginału. Czasem jest więc trudne, niemniej nigdy się nie poddaję i prę do tyłu. Zdarza się, że muszę odłożyć artykuł na wszelki do szuflady i wrócić do niego później. W naszej pracy lubię to, że potrafię ją tworzyć, trwając w zakładzie. Każde bowiem tłumaczenie tekstu da się wykonać zdalnie, a nowa technika pozwala mi do ostatniego pełne potrzebne narzędzia. Dysponuję wszystkimi możliwymi słownikami, a internet zezwala na badanie dużo informacji. Jednak działając w lokalu, należy wspominać o samodyscyplinie, bowiem rola w budynku rozleniwia. Trzeba narzucić sobie jakiś rygor również nasze działania pracować jak należy. Każde tłumaczenie artykułu jest znaczące i do jakiegoś powinien wyjść z uwagą, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: