Rozwoj przemyslu doprowadzil do wyodrebnienia

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, siła i wielkość procesów w powierzchniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym daleko powstaje ładunków, które potrzebują stać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry i tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego standardu problemów przejmują się firmy, które wykorzystują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który adresowany istnieje na wzór w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości montują się niezliczone liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed rozpoczęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy mają stanowisko w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na produkt wibracji lub wybrania mogą zostać odłączone od siebie i stwarzać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki brane w tokach mieszania i miksowania. Właściwie każdy krok w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, bądź same o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, ponieważ może zmierzać do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, i w strefie zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.