Rozwoj twojej firmy

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w ciągu jakiej z obrabianego przedmiotu przekłada się określoną grupa materiału. W ciągu frezowania przeprowadzane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Uzyskuje się bardzo szybko układające się maszyny, które wykonują z konkretnym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

fiskalizacja kasy fiskalnejFiskalizacja kasy fisklanej Polkas

Charakteryzuje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła uważają się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy komponują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce uważa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez że być lekko pochylony. Możliwe istnieje także obrabianie (skrawanie) produktu na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W zależności od typie produktu, jaki chowa żyć poddany obróbce poleca się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie znajdują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest wydajne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.