Spalanie kalorii lista

Zapłodnienie pozaustrojowe to strategia wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu ma kilka różnych sposobów, które pracują się na poziomie komórkowym. Dopasowuje się je w okresie, gdy inne metody działania nie udały się.

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Stanowi więc wyraz łaciński. Badania liczy się na dwa typy. In vivo to zdarzenia, które przenoszą się w warunkach laboratoryjnych, wewnątrz organizmu żywego. In vitro to sprawdzenia poza organizmem żywym ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro liczy na wprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W ostatnim końcu przyznaje się jej hormony, które kierują procesem owulacji, a potem pobiera komórki jajowe i przykleja je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Cały ten proces wykonywa się w warunkach laboratoryjnych. W terminie, gdy zapłodniona komórka porusza się dzielić, zarodek dostarczany jest do systemu kobiety, by mogło dotrzeć do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która już dużo idzie w możliwość naturalny. W szkole IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na dodatkowej szalce, na której szukają się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Komunikują się one ze sobą w czasu 24 godzin dając kilka zarodków. W tym końcu buduje się im warunki zbliżone do ostatnich jakie są wewnątrz ludzkiego organizmu. Metoda taż stanowi niezwykle kosztowna i inwazyjna. Jakie są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo technika ta dana była dla pań z złymi jajowodami. Obecnie tych poleceń jest las i biorą również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle przedstawia się z czterech etapów. Istnieją toż stymulacja hormonalna jajników (w projektu produkcji większej liczby komórek jajowych), pobranie silnych i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja zarodka w ciele matki.