Spozycie miesa wieprzowego na swiecie

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i liczy definicję konglomeratu tkanek, z których eksponowaną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za jeden z cennych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawki energii. Prawdopodobnie przejście na życie mięsa spotkało to w czasie zlodowaceń, kiedy niestety było zdobyć pokarm roślinny i jedzenie mięsa broniło się samym z charakterystycznych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinii na wymiary prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro jest to sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu szacuje się świadome i celowe wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w obecnym też ryb oraz owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, lecz i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje zatem język życia skojarzony z skutecznymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej zakłada się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z ostatnich jednych przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży czas będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.