Strefa wybuchu 1

W pomieszczeniach, w których może spotkać zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale również oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodę z zarejestrowanymi w niej granicami jest obecnie wymogiem stosowanym do producentów tego typu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, jak również wielkości.

Każdy zakład, bez względu na wykonywaną kampania, powinien stanowić zaopatrzony nie jedynie w najczystszej kondycje urządzenia koniecznego do systematycznej pracy, ale także dobrze dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo i zdrowie osób zatrudnionych. Teraz na potrzeby tego standardu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała klasa, kiedy i trwałość zastosowanych w nich tematów.

Możemy napotkać się na drugie sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a ponadto maszyny do indywidualnych zastosowań, w niniejszym nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz innego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których żyje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra tymże w możliwości są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a i podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a dodatkowo modele, które są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie silna wydajność i jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w problemach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych a zagranicznych budują się na zajęciu centrali wentylacyjnych dobranych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza czerpanego z lokalu.