Strefa zagrozenia 1

Że w konkretnym mieszkaniu spotykają się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a ponadto efektywny zapłon, można wspominać o możliwym zagrożeniu wybuchem. System HRD to układ, jaki jest stosowany do stłumienia wybuchu.

Jego funkcjonowanie liczy na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a wtedy zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten daje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Cechuje go obejrzana i skuteczna metoda, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego przewagami istnieje plus to, że wysyła się do za i na zewnątrz, jest oczywisty w manipulacji i transporcie, Jest i jasną oraz dużą możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest przystosowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Istnieje wtedy niezwykle powszechna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane najczęściej do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których występują pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w wszelkiej gałęzi przemysłu. Istnieją również dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z materiałem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zaczynany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w dużo niedługim czasie. Są one zrealizowane mieszanką proszku, który po rozpyleniu wewnątrz danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W przypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, daje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one zrealizowane wodą, która broni się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy odbija się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda stosuje się gotować, a obiekt natychmiast zachowuje się parą. Butle te są wykonane zgodnie z zasadą ATEX.