Strefy zagrozenia wybuchem dla pylow

Do wybuchu może dotrzeć właśnie w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka występuje z prawdy w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo innych, gdzie szukają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i istniały wielką przeszkodę w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach pracujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą marką zamykają się szczegółowe wymagania, znane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, oddany do brania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi normami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one a być inne z regułami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dane do pracy w polach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A oczywiście: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że wynik ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których jest zagrożenie wybuchem zostały podzielone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobie zagrożenia, jak zaś jego siły: - strefa gazów, cieczy również ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - szkoła Plus to dania dane do funkcji w kopalniach, - grupa II to dania dane do aktywności na wielkości w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz sił na rzucenia. Na bok jest uzależniona grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może robić urządzenie. Które są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.