System przeciwpozarowy bosch

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest daniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym tymże strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w okolicy aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cena to występuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich założeniem do grona realizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo może być wdrażana w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Poleca się kilka innych sposobów urządzeń, jakie potrafią być używane w terenie bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią toż w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma zbyt zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest pomoc systemów przed skutkami wybuchu, która jest w relacji odciążenia wybuchu. Szuka on wdrożenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie może stanowić z powodzeniem zastosowane zarówno w takich insolacjach, w jakich daje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w dziale przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Może być użyty w części sanitarnej dodatkowo w procesie sterylizacji. Urządzenie może stanowić czyszczone metodą SIP/CIP