Szatkownica cl 20

W poszczególnych biurach i markach zwraca się lub magazynuje się substancje, jakie mogą stanowić solidne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą aktualne w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o wysokim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na pomieszczenia oraz miejsca, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym być także niezbędne w okolicach i mieszkaniach zewnętrznych. Dodatkowo reklamuje się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie klasyfikować i zarazem wskazywać czynniki, jakie potrafią powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być zbudowana na platformie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z perspektywą wystąpienia w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem wykonywa się charakterystyki obiektu. Utrzymuje się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Analizuje się czynniki, które potrafią wykonywać do powstania pożaru lub wybuchu. Szykuje się środki oraz systemy, dzięki którym dopuszczalne będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Uczy się jaka istnieje grupa substancji palnych, jakie mogą stać się źródłem potencjalnego wybuchu. Zaczyna się nowe rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.