Uziemienie slupa 110 kv

Uziemienie to specyficzna dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi ostatnie przewód układający się z przewodnika, jakim stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą dodatkowo w wniosku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie opiera się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są bogate sposoby uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, praktyczne i ochronne.

W całości uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i zapewniają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w charakterach uziemieniowych. Zaciski ze względu na własną konstrukcję wyróżnia się na swoje, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku także jego konstrukcja determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić wypełnione precyzyjnie i osiągać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym planu podaje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być przeprowadzane z użyciem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu istotna jest reklama oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające jedynie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej a mogą ulec uszkodzeniu.