Wybuch jakiego wulkanu zniszczyl starozytne pompeje

Wybuch określa się jako wysoce szybką reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na szybkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową i efektem akustycznym.

Wybuch ma znaczenie w odpowiednio określonych warunkach, i dokładnie to, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w dokładnie określonym przedziale, który zwany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w poszczególnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstania wybuchu wskazane jest również dobra energia, której inicjatorem mogą żyć takie elementy jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i budowie elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta nazywana jest niską energią zapłonu i tłumaczona jak dużo delikatna energia kondensatora w obszarze elektrycznym, którego wyładowanie może doprowadzić zapłon mieszaniny i rozszerzanie się płomienia w danych warunkach badania. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do praktyce w powierzchniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który daje na ocenę zagrożenia wybuchem, który powstaje z trwających w danym regionie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo musi posiadać dostęp z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz porusza się bo z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, oraz do wytworzenia chmury pyłowej wskazane jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, natomiast w wypadku miałów jest brane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami pewno żyć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale te ciała stałe.