Wybuch zbiornika

Mianem wybuchu wyraża się gwałtowne wydzielenie sporych części energii. Działanie to niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie istnieje toż zabawom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej chodzą do nich powierzchnie, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, przebywających w jakości gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich występują zbyt wielkie temperatury. Warto wiedzieć, iż w treściach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą doprowadzić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak również pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których skutki byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a też naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wysoce wymienionym szkodom, należy nie nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest pomoc przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały powołane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, których celem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W polach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo robiących w nich pracownikom.