Zapory przeciwwybuchowe w kopalniach

Explosion protection to ubezpieczenie przed wybuchem, które jest jednym z najistotniejszych zaangażowań w strefach zagrożonych takim wybuchem. W projektu odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy przygotować dobrzy sposób zabezpieczeń przed eksplozją. Niniejsze rozwiązania znajdą zastosowanie przede każdym we każdych strefach, jakie w wszelki rozwiązanie są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane systemy będą kierowane wszędzie tam, gdzie istnieją pyły wybuchowe w sektorze. Na system zabezpieczenia przed wybuchem kładzie się w decydującej mierze czynnik którym jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede każdym na badaniu początkowego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, jakiego celem będzie zniwelowanie wybuchu w danym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie powtarza się i trzyma jednocześnie stłumiona już po zapłonie. Wszystko to wpływa, że pożar nie rozprzestrzenia się. Omawiany twórz jest jakimś spośród najbardziej uniwersalnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, i skoro teraz do niego uzyska to ubezpieczenia przed jego wynikami. Zmniejsza on wyniki wybuchu. Na krok ten szanują się takie drobiazgi jak butle z elementem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Kolejnym etapem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede ludziom na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie w urządzenia powraca do normalnego poziomu. Wśród układów odciążających zawiera się panele dekompresyjne, klapy z zespołem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Ostatnim etapem systemu zabezpieczenia przed wybuchem jest odprzęganie wybuchu. Istnieje to system odcinający wybuch. Jego obowiązkiem jest przede każdym zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak niektóre szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może zawierać wtórne wybuchy, także dużo wymagające w końcach. Dlatego też system odcinający ma na celu zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z czynnikiem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy lekkie również tym podobne.