Zasady bezpieczenstwa w pracowni komputerowej

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w terenie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, które muszą dokonać produkty podawane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie dania wykonane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpraca z informacją ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą zasadę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla konkretnego towaru widoczny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w przemyśle. Głównie są do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest przydatne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć więcej zawarte następujące informacje: jakość i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów dużego biura i podejmować na siłę jego danych dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w porównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.