Zawor bezpieczenstwa 1

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest ubezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym skokiem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu też jego odpowiednią ilość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa chce od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), lecz jest zarówno zależne z jego parametrów oraz rodzaju zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest zupełnie powiązana z wymaganą przepustowością, która składa ilość strumienia płynu, jaki musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest pomoc urządzeń i rurociągów przed niepomyślnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, jakie może wywołać do właściwych uszkodzeń. Z serii najczęstszymi przyczynami powstawania zbyt dużych ciśnień są uderzenia wodne i awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze powodu na zabieg działania, można wydać na dwa rodzaje:

 

kasy fiskalne oświęcim

Zawory niskociśnieniowe – stosowane jako narzędzia chroniące przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w ramach tej kategorii dzieli się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centra zaworu wywierana jest przez ciężar,
zawory sprężynowe – wpływ na grzybek wytwarzany jest przez sprężynę zamontowaną wewnątrz zaworu.

W relacji od typu konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić także na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar położony jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w istocie grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości grającej na towar i siły parcia wody lub powietrza chodzącej na grzybek. Jednak w zaworach dźwigniowych ciężarek znajduje się na ramieniu dźwigni, zaś otwarcie zaworu jest po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.